Để hiểu FLEGT (10/2014)

Tin nổi bật

Việt Nam và Liên minh châu Âu tiến hành phiên đàm phán cấp cao lần thứ 4 về Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA/FLEGT)
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/tin-tuc/187/a-2052/viet-nam-va-lien-minh-chau-au-tien-hanh-phien-dam-phan-cap-cao-lan-thu-4-ve-hiep-dinh-doi-tac-tu-nguyen-vpa-flegt.html
http://www.thiennhien.net/2014/10/27/viet-nam-eu-tiep-tuc-tien-trinh-dam-phan-vpa-flegt/
http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/ket-thuc-dam-phan-hiep-dinh-flegtvpa-vao-nam-2015-.html
(Tongcuclamnghiep) – Từ ngày 20 đến 24 tháng 10 năm 2014 tại Hà Nôi, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã tiến hành phiên họp cấp kỹ thuật lần thứ 8 và phiên đàm phán cấp cao lần thứ 4 về Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị và Thương mại lâm sản (gọi tắt là VPA/FLEGT). Trong ba ngày phiên họp cấp kỹ thuật và hai ngày đàm phán cấp cao, hai bên đã thảo luận và đạt được nhiều tiến triển quan trọng về các vấn đề chủ chốt, trong đó có danh mục hàng hóa đưa vào Hiệp định, phạm vi của định nghĩa gỗ hợp pháp và cấu trúc của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS) và công bố thông tin.

Thông tin về FLEGT

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp khi tham gia VPA/FLEGT: Khi VPA/FLEGT được ký kết, các doanh nghiệp buôn bán và chế biến gỗ sẽ phải tuân thủ theo các quy định mới để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường châu Âu. Chia sẻ của ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam về các cơ hội cũng như rào cản khi tham gia Hiệp định này: http://doanhnghiepvn.vn/goc-nhin-chuyen-gia/thi-truong-do-go-hang-ty-do-dang-cho-doanh-nghiep-viet-nam.html

Cơ hội

Tháng 10-11/2014: Dự án về FLEGT do EU tài trợ của NEPCon và Viện Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) đang tìm kiếm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) hoạt động thương mại và chế biến gỗ tham gia vào quá trình nghiên cứu sơ bộ và thí điểm bản hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp các SMEs tuân thủ những quy định mới và tìm được nguồn cung cấp gỗ có rủi ro thấp. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tờ thông tin dành cho doanh nghiệp.

Từ 3/6/2015 đến 15/7/2015: Khoá học về Quản trị Rừng của Đại học Wolverhampton. Thông tin chi tiết, truy cập: http://www.wlv.ac.uk/business-services/centre-for-international-development-and-training/whats-new-in-cidt/ifg-2015/