Để hiểu FLEGT (11/2014)

Văn bản pháp luật mới

Tháng 10/2014: Bộ Công thương ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BCT, ngày 24/10/2014 Quy định việc tạm dừng kinh doanh, tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Xem thêm về Thông tư tại http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-37-2014-TT-BCT-tam-ngung-tam-nhap-tai-xuat-go-tron-go-xe-tu-nhien-tu-Lao-Campuchia-vb254944.aspx

Thông tin về FLEGT

Tháng 11/2014: “Hướng dẫn ngắn về FLEGT và Nguồn gốc Gỗ Hợp pháp” dành cho các doanh nghiệp làm việc về gỗ, do NEPCon và Viện Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) biên soạn. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tờ thông tin dành cho doanh nghiệp. 

Cơ hội

Tháng 11-12/2014: Dự án về FLEGT do EU tài trợ của NEPCon và Viện Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) đang tìm kiếm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) hoạt động thương mại và chế biến gỗ tham gia vào quá trình nghiên cứu sơ bộ và thí điểm bản hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp các SMEs tuân thủ những quy định mới và tìm được nguồn cung cấp gỗ có rủi ro thấp. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tờ thông tin dành cho doanh nghiệp.

Sự kiện 

Ngày 25/11/ 2014: Hội thảo về “Thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng ở Việt Nam: Một số Phát hiện và Khuyến nghị từ Cộng đồng” do VUSTA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, FORLAND và Oxfam tổ chức tại Hà Nội. Thông tin chi tiết, liên hệ van@nature.org.vn

Ngày 27-28/11/2014: Hội thảo Tập huấn về VPA/FLEGT do VNGO-FLEGT tổ chức tại Hòa Bình. Thông tin chi tiết, liên hệ quan@srd.org.vn

Ngày 11-14/3/2015: Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ & Mỹ nghệ Xuất khẩu tại Việt Nam (EXPO 2015) do HAWA tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết, xem thêm tại http://www.vifafair.com/home/welcome-to-vifa-expo/