Mời gọi quan tâm của doanh nghiệp tham gia thử nghiệm bộ công cụ giúp giảm thiểu rủi ro

Dự án “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT”, do Liên minh Châu Âu tài trợ và thực hiện bởi NEPCon và SFMI, mời gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm việc trong ngành gỗ tham gia chương trình thử nghiệm một bộ công cụ nhằm giúp thu mua gỗ có rủi ro thấp. Lợi ích của các doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

  • Được tập huấn về quản lý chất lượng để giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường gỗ nước ngoài
  • Được tập huấn về cách sử dụng các công cụ và thu mua gỗ hợp pháp
  • Được các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng xây dựng kế hoạch hành động cho doanh nghiệp để cải thiện những hạn chế hiện tại và giao tiếp hiệu quả với khách hàng về trạng thái tuân thủ của doanh nghiệp với các quy định về gỗ hợp pháp

Điều kiện tham gia:

  • Là doanh nghiệp đang buôn bán/chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ
  • Là doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP
  • Đang bán các nguyên liệu/sản phẩm sang thị trường Châu Âu (trực tiếp hoăc gián tiếp) hoặc có mong muốn bán sang thị trường này

Chương trình tập huấn và thử nghiệm dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2015. Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email VNFLEGT@nepcon.net hoặc điện thoại 04 3 200 5755 trước ngày 30/5/2015. Thông tin chi tiết, vui lòng xem thông báo mời gọi đợt I.