Thông báo tuyển dụng: Thực tập sinh về Multimedia

Dự án “Dự án Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và thực hiện bởi NEPCon và SFMI, cần tuyển vị trí

Vui lòng xem bản miêu tả công việc chi tiết và cách thức nộp hồ sơ theo đường dẫn đi kèm. Hạn nộp hồ sơ 20/07/2015.