Để hiểu FLEGT (11/2015)

Tin nổi bật

Nâng cao hiệu quả sản xuất trong ngành lâm nghiệp
http://www.sggp.org.vn/kinhte/2015/11/401515/
http://vietnamnews.vn/society/278030/forestry-sector-aims-to-boost-productivity.html
(Sài Gòn Giải Phóng) – Ngành lâm nghiệp đang thực hiện các biện pháp nhằm tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị cho rừng trồng. Ông Phạm Bá Ngãi, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Nông nghiệp cho biết giá trị sản xuât của ngành đã có mức tăng trưởng năm là 6,57% trong một vài năm gần đây, so với 5,03% trong giai đoạn 2010-2012. Ông Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chia sẻ diện tích rừng trồng trên toàn quốc đã tăng từ 1,92 triệu ha năm 2012 lên 3,7 triệu ha năm 2014.

Phê duyệt kinh phí bổ sung cho dự án hỗ trợ các tổ chức hộ sản xuất lâm nghiệp miền Trung Việt Nam
http://www.quangngai.gov.vn/Pages/qnp–qnpprint-33641-qnpnc-90-qnptype-1-qnpsite-1.html
(Báo Quảng Ngãi) – Dự án hỗ trợ các tổ chức hộ sản xuất lâm nghiệp miền Trung Việt Nam do tổ chức Nông nghiệp vì sự Phát triển của Rừng và Lương thực Phần Lan (FFD) và AgriCord thực hiện vừa nhận được 716,5 triệu đồng kinh phí bổ sung. Dự án được thực hiện từ tháng 5/2014 đến 5/2016 nhằm thúc đẩy mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng PEFC.

Hỗ trợ chi phí đánh giá cấp chứng chỉ FSC cho các nhóm hộ trồng rừng
 http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=56&modid=377&ItemID=101857
(Báo Quảng Trị) – Thực hiện thỏa thuận về chương trình hợp tác mở rộng diện tích keo rừng trồng có chứng chỉ cho nhóm hộ gia đình với Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị, trong năm 2015, Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã hỗ trợ 7.648 Euro chi phí thuê tư vấn đánh giá chu kỳ 5 năm và đánh giá định kỳ năm 2015 cho các nhóm hộ tham gia trồng rừng cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích được đánh giá là 1.368 ha rừng thuộc sở hữu của 517 hộ trồng rừng.

 

Cơ hội

Ngày 15-18/12/2015: Tập huấn tiểu giáo viên về tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng các yêu cầu của FLEGT do NEPCon và SFMI thực hiện tại Hà Nội. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ VNFLEGT@nepcon.net

 

Sự kiện

Ngày 11-12/11/2015: Hội thảo nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng do Chương trình UN-REDD và SFMI tổ chức tại Bình Thuận. Thông tin chi tiết xem tại http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/to-chuc-hoi-thao-nang-cao-nhan-thuc-ve-quan-ly-rung-ben-vung-va-chung-chi-rung-81574.html

Ngày 12-15/11/2015: Hội chợ Đồ Gỗ và Trang trí Nội thất Việt Nam 2015 (VIFA Home 2015) do Hội Gỗ Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Xem thêm thông tin tại http://www.kinhte.today/kinh-doanh/thi-truong-tieu-dung/hoi-cho-vifa-home-2015-tim-giai-phap-de-giu-vung-san-nha-35240.html

Ngày 16-17/11/2015: Khoá tập huấn về các vấn đề liên quan đến FLEGT do Dự án “Tăng cường sự tham gia của mạng lưới các tổ chức xã hội Việt Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình VPA-FLEGT” phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức tại Đà Nẵng. Thông tin chi tiết xem tại http://crdvietnam.org/vi/nang-cao-nang-luc-ve-cac-van-de-hanh-dong-eu-flegt/  

Ngày 18/11/2015: Hội thảo về phát triển rừng trồng gỗ lớn và chứng chỉ rừng bền vững giai đoạn 2016-2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế tổ chức. Thông tin chi tiết xem tại https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/24978/Hoi_thao_phat_trien_rung_trong_go_lon_dinh_huong_chung_chi_rung_ben_vung.html

Ngày 24/11/2015: Hội thảo chuyên đề “Hai năm Thực thi Quy chế Gỗ của EU: Các Nhà nhập Khẩu tại EU cần gì từ các Công ty Việt Nam?” do NEPCon và HAWA đồng tổ chức. Xem thêm thông tin tại http://www.nepcon.net/vi/events/hoi-thao-chuyen-de