Để hiểu FLEGT (2/2016)

Tin nổi bật

Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại gỗ: Cần thống nhất cách kiểm soát http://www.omard.gov.vn/site/vi-VN/50/15722/10174/Thuc-thi-lam-luat-quan-tri-va-thuong-mai-go-Can-thong-nhat-cach-kiem-soat.aspx
(Bộ NN&PTNT) – Sau phiên đàm phán cấp cao lần thứ 5 Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT VPA) tại Hà Nội vào tháng 01/2016, bên cạnh những nhất trí quan trọng đạt được về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (TLAS), và quản lý gỗ nhập khẩu, hai bên vẫn chưa thống nhất và cần bàn thảo thêm về “cơ chế xác nhận giấy phép” và cơ chế kiểm soát trong các vòng đàm phán tiếp theo.

 
Ngành chế biến gỗ liệu có hưởng lợi từ TPP?
http://www.thesaigontimes.vn/142083/a.html
(TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu và chuyên gia trong ngành đang kỳ vọng thị trường sẽ rộng mở hơn khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được thực thi. Song, để tận dụng được những ưu đãi này, còn nhiều việc phải làm.

 
Doanh nghiệp ngành gỗ: Hội nhập càng sâu, thách thức càng lớn
http://enternews.vn/doanh-nghiep-nganh-go-hoi-nhap-cang-sau-thach-thuc-cang-lon.html
(DĐDN) – Ngành sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, nhất là sau khi nước ta tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do với các nước và tổ chức quốc tế.  Tuy nhiên, trước sức ép hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng như hiện nay, các doanh nghiệp gỗ đã và đang gặp phải nhiều thách thức lớn.

 
Bảo vệ và phát triển rừng là giải pháp nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của ngành lâm nghiệp
http://qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/bao-ve-va-phat-trien-rung-la-giai-phap-nang-cao-gia-tri-suc-canh-tranh-cua-nganh-lam-nghiep-466910
(QĐND) – Trong những năm gần đây, công tác trồng và bảo vệ rừng của ngành lâm nghiệp nước ta có bước phát triển vượt bậc, đóng góp không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn, công tác “bảo vệ và phát triển rừng là mục tiêu, nhưng chiến lược là phải bảo đảm phát triển bền vững. Đó còn là động lực và là giải pháp để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của ngành lâm nghiệp”.

 

Cơ hội

2016- 2017: Ngày 17/02/2016, PEFC thông báo bắt đầu quá trình tham vấn chuyên gia, và các bên liên quan để sửa đổi bộ tiêu chuẩn. Các chuyên gia và bên liên quan có thể tham gia đóng góp ý kiến thông qua nhiều kênh khác nhau, như Tổ công tác, Diễn đàn Chuyên gia, Tham vấn cộng đồng, v.v… Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: http://us5.campaign-archive1.com/?u=578a752ed7b59a14db6e0218b&id=7baf1e1a4c&e=440bd7a3d5

 

Ấn phẩm mới

Ngày 04/02/2016: Báo cáo “Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”, do Forest Trends phối hợp với PanNature thực hiện. Báo cáo tập trung tìm hiểu thực trạng gỗ lậu được phản ánh qua các cơ quan báo chí tại Việt Nam và đánh giá về hiệu quả của truyền thông báo chí trong việc phòng chống gỗ lậu và bảo vệ rừng. Tải báo cáo tại: http://nature.org.vn/vn/2016/02/go-la-u-ta-i-vie-t-nam-qua-go-c-nhi-n-ba-o-chi/

 Tháng 02/2016: Ngày 18/02/2016, Ủy ban Châu Âu đã công bố bản báo cáo về hiệu quả của Quy chế Gỗ của EU trong hai năm đầu tiên thực hiện. Báo cáo cho thấy Liên minh Châu Âu (EU) đang đi đúng hướng để đạt được những mục tiêu đề ra về việc chống khai thác gỗ trái phép và các giao dịch thương mại liên quan đến gỗ bất hợp pháp, tuy nhiên, thách thức vẫn còn. Đặc biệt, các Quốc gia Thành viên và khối tư nhân cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực thi Quy chế. Tải báo cáo (bản Tiếng Anh) tại: http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm

 

Sự kiện

Ngày 26/02/2016: Hội thảo Khởi động mô hình đáp ứng yêu cầu hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp trong tiến trình VPA-FLEGT do Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung tổ chức. Đây là là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ đối với mô hình doanh nghiệp chế biến gỗ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Xem thêm tại: http://crdvietnam.org/vi/hoi-thao-khoi-dong-mo-hinh-dap-ung-yeu-cau-he-thong-dam-bao-go-hop-phap-trong-tien-trinh-vpa-flegt/

 

Nếu bạn muốn đóng góp tin bài cho Bản tin này, vui lòng gửi đến dn@nepcon.net . Xin cảm ơn!