Để hiểu FLEGT (10/2016)

Tin nổi bật

Hội thảo Tham vấn Quốc gia về Hiệp định VPA/FLEGT
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-10-21/hiep-dinh-vpa-flegt-ve-lau-dai-se-co-loi-cho-cac-doanh-nghiep-che-bien-go-37029.aspx
http://vietnamnews.vn/economy/344934/wood-export-pact-with-eu-near.html#ogEbTzRKzuyTXmWJ.97
http://baochinhphu.vn/Hoi-nhap/Hoan-tat-Hiep-dinh-VPAFLEGT-voi-EU-trong-nam-2016/289524.vgp
http://vietnambiz.vn/go-va-san-pham-go-viet-nam-xuat-sang-eu-se-de-tho-hon-5446.html
http://www.baomoi.com/doanh-nghiep-go-can-them-thong-tin-ve-hiep-dinh-vpa-flegt/c/20666641.epi
http://www.srd.org.vn/index.php/events/837-the-national-consultation-workshop-on-vpa-flegt
Theo dự kiến, Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA/FLEGT sẽ kết thúc đàm phán vào ngày 18/11 và hoàn thành ký kết trong năm nay. Sau hiệp định, Việt Nam cam kết xây dựng Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) đồng thời cấp giấy phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU. Sau khi có giấy phép, các lô hàng sẽ không phải làm trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Quy chế gỗ của EU.

Hội nhập sâu rộng, ngành gỗ đối mặt rủi ro tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu
http://vietnamfdi.vn/hoi-nhap-sau-rong-nganh-go-doi-mat-rui-ro-tinh-hop-phap-cua-nguon-nguyen-lieu/
Khi hội nhập ngày càng sâu rộng khiến các quy định ngày càng trở nên chặt chẽ, ngành gỗ sẽ đối mặt với rủi ro, nhất là rủi ro về tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu. Ông Tô Xuân Phúc (Forest Trends) cho biết điểm chung giữa các quy định về nguồn gốc hợp pháp của gỗ của cả Hoa Kỳ, EU, Úc là gỗ nguyên liệu phải được khai thác, chế biến, lưu thông phù hợp với các quy định pháp luật bản địa (nơi thực hiện hoạt động liên quan). Đối chiếu với yêu cầu này thì một phần gỗ xuất khẩu của Việt Nam hiện có nguy cơ cao không phù hợp pháp luật liên quan.

Việt Nam giảm nhập khẩu gỗ quý
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Viet-Nam-giam-nhap-khau-go-quy/288120.vgp
(Chinhphu.vn) – Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số lượng các loại gỗ quý được nhập khẩu từ các nước Tiểu vùng sông Mekong về Việt Nam đang giảm dần. Đây là những tín hiệu tốt, thể hiện những thay đổi tích cực của ngành gỗ trong việc đáp ứng các quy định về tính hợp pháp của gỗ tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu.

Xuất khẩu đồ gỗ “về đích” trước 5 năm nhưng vẫn “khao khát” được hỗ trợ
http://baodautu.vn/xuat-khau-do-go-ve-dich-truoc-5-nam-nhung-van-khao-khat–duoc–ho-tro-d52561.html
Tại hội thảo “Tận dụng không gian chính sách để hỗ trợ các ngành kinh tế nội địa: Trường hợp của Ngành chế biến xuất khẩu Gỗ và ngành Bán lẻ” diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia đã đồng loạt nêu thực tế, Việt Nam tuy đã có biện pháp để hỗ trợ các ngành kinh tế trong nước nhưng dường như vẫn còn có sự lúng túng nhất định, nên một số ngành xuất khẩu vẫn chưa có được sự hỗ trợ kịp thời. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, các ngành xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể là chế biến gỗ đang rất cần sự hỗ trợ về chính sách, phù hợp với tình hình thương mại mới trong các FTA mà Việt Nam đang tham gia để phát triển lớn mạnh hơn.

Nhập khẩu gỗ tếch Miến Điện bất hợp pháp vào thị trường EU
https://eia-international.org/myanmar-teak-importers-violate-european-law
https://news.mongabay.com/2016/10/illegal-myanmar-teak-importation-widespread-to-eu-investigation-finds/
Trong một điều tra bí mật trong vòng hai tháng, tổ chức phi chính phủ EIA của Anh đã tìm ra chín công ty tại năm quốc gia ở EU đã không đáp ứng các quy định trong Quy chế Gỗ của EU (EUTR) đối với việc nhập khẩu gỗ tếch Miến Điện từ Myanmar.

Hội nghị CITES đã có bước đột phá lớn trong cuộc chiến chống lại việc khai thác và buôn bán  Gỗ Hồng Mộc
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/cites-conference-marks-major-breakthrough-battle-against-endangered-rosewood-trade#
Các bên trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã quyết định đưa tất cả 300 loài gỗ hồng mộc vào danh sách hạn chế thương mại, có nghĩa là việc khai thác và buôn bán các loài này là bất hợp pháp. Quy định kiểm soát gỗ hồng mộc này giúp lấp những lỗ hổng trong việc ngăn chặn việc buôn bán các loài gỗ nguy cấp một cách bất hợp pháp.

 

Ấn phẩm

Tháng 10/2016: Báo cáo “Việt nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu 2013 – 2016: Từ góc nhìn các loài nhập khẩu”. Xem tại: http://goviet.org.vn/bai-viet/vie-t-nam-nha-p-kha-u-go-nguyen-lie-u-2013-2016-tu-go-c-nhi-n-ca-c-loa-i-nha-p-kha-u-8452 

Tháng 10/2016: Báo cáo “Thương mại gỗ Việt nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2013-2016: Một số nét chính”. Xem tại: http://goviet.org.vn/bai-viet/thuong-ma-i-go-vie-t-nam-hoa-ky-giai-doa-n-2013-2016-mo-t-so-ne-t-chi-nh-8449

Tháng 10/2016: Báo cáo “Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt nam – Nhật Bản: 2013 – 2016”. Xem tại: http://goviet.org.vn/bai-viet/thuong-ma-i-go-va-sa-n-pha-m-go-vie-t-nam-nha-t-ba-n-2013-2016-8451

Tháng 10/2016: Báo cáo “Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt nam – Hàn Quốc: Thực trạng và xu hướng”. Xem tại: http://goviet.org.vn/bai-viet/thuong-ma-i-go-va-sa-n-pha-m-go-vie-t-nam-ha-n-quo-c-thu-c-tra-ng-va-xu-huo-ng-8450

Tháng 10/2016: Báo cáo Thị trường Gỗ nhiệt đới của ITTO, một ấn phẩm của Dịch vụ Thông tin Thị Trường (MIS) của ITTO – số 16 và 17. Xem tại:
https://itto-d2.r-cms.jp/files/user/mis/MIS_16-30_Sept2016.pdf
https://itto-d2.r-cms.jp/files/user/mis/MIS_1-15_October2016.pdf 

Tháng 10/2016: Bản tin EU Forest Watch của FERN – số 218 và 219. Xem tại:
http://www.fern.org/ForestWatch218
http://www.fern.org/publications/eu-forest-watch/eu-forest-watch-219-october-2016

 

Sự kiện

Ngày 30/11/2016: Dự án “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT”, do NEPCon và SFMI thực hiện, sẽ tổ chức Hội thảo kết thúc dự án tại TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ các kết quả cũng như kinh nghiệm từ việc thực hiện dự án nhằm hỗ trợ về mặt thông tin và kiến thức giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẵn sàng với các yêu cầu của Kế hoạch Hành động FLEGT, cũng như Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA/FLEGT.