Hội thảo tổng kết dự án hỗ trợ ngành công nghiệp gỗ Việt Nam xuất khẩu sang Châu Âu

Hồ Chí Minh (30/11/2016)Hôm nay NEPCon [1] và Viện Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) [2] tổ chức hội thảo tổng kết dự án [3] hỗ trợ thương mại gỗ hợp pháp tại Việt Nam. Pháp luật EU quy định các công ty tại EU phải chứng minh được các sản phẩm gỗ họ nhập vào thị trường EU đảm bảo tuân thủ pháp luật tại quốc gia khai thác [4]. Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể chứng minh được gỗ họ sử dụng là hợp pháp, tuân thủ các quy định pháp luật tại nơi xuất xứ, sẽ rất dễ dàng để có thể xuất hàng sang Châu Âu. Cùng lúc đó, Việt Nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện FLEGT/VPA với EU [4], điều đó có nghĩa rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam trước khi họ có thể xuất khẩu các sản phẩm gỗ sang EU.

Đây là hội thảo tổng kết quá trình làm việc ba (03) năm của dự án, với sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Trong ba năm qua, chúng tôi đã:

  • Xây dựng một bộ công cụ để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về gỗ hợp pháp, và có thể làm việc với người mua bên Châu Âu. Bộ công cụ hiện có 18 công cụ, gồm các tờ thông tin, hướng dẫn, bảng kiểm, và các biểu mẫu có thể dễ dàng áp dụng ngay. Những công cụ này được cung cấp miễn phí cho tất cả các công ty có nhu cầu tại Việt Nam.
  • Tổ chức tập huấn các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam về các kiến thức về FLEGT cũng như cách sử dụng bộ công cụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức được năm (5) khóa tập huấn cho hơn 40 tổ chức trung gian. Và các tổ chức này đã tập huấn tiếp cho hơn 150 SMEs.
  • Nghiên cứu và soạn thảo các Hồ sơ Rủi ro Pháp lý Lâm nghiệp cho Việt Nam và năm (5) quốc gia khác mà Việt Nam có nhập gỗ. Các Hồ sơ Rủi ro sẽ giúp các công ty gỗ tại Việt Nam đánh giá rủi ro pháp lý khi nhập gỗ từ các quốc gia đó, từ đó giúp họ có thể bán sản phẩm sang thị trường EU.
  • Tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá mức độ nhận thức và hiểu biết về các yêu cầu về pháp lý gỗ của EU trong cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức trung gian có làm việc với họ.
  • Thực hiện đánh giá sự sẵn sàng của 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đối với các yêu cầu của FLEGT.

“Bộ công cụ do dự án xây dựng rất hữu ích trong việc giúp các doanh nghiệp đánh giá và quản lý nguồn cung ứng gỗ”, ông Huỳnh Văn Cường, Giám đốc công ty Ngân Đại Sơn, một doanh nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Đồng Nai chuyên về đồ nội thất cho trẻ em, nhận xét.

“Chúng tôi được trang bị kỹ những kiến thức về gỗ hợp pháp, các quy định của EU và yêu cầu của Chương trình Hành động FLEGT, và đặc biệt cách sử dụng bộ công cụ nhằm đánh giá và giúp doanh nghiệp sẵn sàng với các yêu cầu của FLEGT”, bà Phan Trần Hồng Vân, Chánh Văn phòng Hiệp hội Cao Su Việt Nam nhận xét sau khi tham gia khóa tâp huấn của dự án.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam mà chúng tôi có cơ hội cùng làm việc. Chúng tôi hy vọng nhiều doanh nghiệp sẽ những thành quả của chúng tôi”, cô Ann Weddle, Giám đốc Dự án từ NEPCon nói.

Các công cụ và tài liệu tập huấn có thể được tải về miễn phí tại flegt-tools.org/toolkit-and-training-centre/.

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Nguyễn Thị Thùy Dương, Cán bộ Truyền thông, dn@nepcon.org, +84 915667935

Ghi chú:

[1] NEPCon (Nature Economy and People Connected) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, hoạt động nhằm xây dựng năng lực và cam kết để thúc đẩy sự bền vững. Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi hoạt động nhằm thúc đẩy việc sử dụng đất bền vững và thương mại lâm sản có trách nhiệm. Chúng tôi thực hiện qua các dự án sáng tạo, các dịch vụ xây dựng năng lực và tập trung vào tính bền vững.

Tại NEPCon, chúng tôi có một bộ phận riêng phụ trách việc phát triển và cung cấp các dịch vụ về chứng chỉ. Thu nhập từ những hoạt động này để dành hỗ trợ việc phát triển và thực hiện các dự án phi lợi nhuận của chúng tôi.

Nhằm thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp, NEPCon cung cấp miễn phí Hệ thống Trách nhiệm Giải Trình LegalSourceTM được EU công nhận. NEPCon cũng là tổ chức đầu tiên được Ủy ban Châu Âu chính thức công nhận là Tổ chức Giám sát theo EUTR. Để tìm hiểu thêm về NEPCon và Chương trình LegalSource, vui lòng truy cập www.nepcon.org

[2] Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) là một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, chuyên môn về khoa học lâm nghiệp và các lĩnh vực liên quan

Được thành lập năm 2006, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, SFMI đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Để có thông tin chi tiết về các dự án và các nghiên cứu khoa học do SFMI thực hiện, vui lòng truy cập http://sfmi.org.vn/.

[3] Dự án “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Xã hội Dân sự (XHDS) và Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT” được EU tài trợ và thực hiện bởi NEPCon và SFMI từ tháng 03/2014 đến tháng 03/2017. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dehieuflegt.org/

[4] Liên minh Châu Âu EU công bố Kế hoạch Hành động về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) năm 2003, với mục đích chống lại nạn khai thác gỗ trái phép, thông qua việc tăng cường quản lý rừng hợp pháp và bền vững, cải thiện quản trị rừng, và thúc đẩy thương mại gỗ được sản xuất hợp pháp.

Kế hoạch Hành động FLEGT gồm hai (2) phần chính:

  • Quy chế Gỗ của EU (EUTR), có hiệu lực từ ngày 03/03/2013. Theo Quy chế, việc đưa bất kỳ gỗ/sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường EU là trái phép. Theo đó, các công ty tại EU có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm giải trình đối với gỗ/sản phẩm gỗ mà họ nhập vào EU để đánh giá rủi ro gỗ đó là bất hợp pháp tại quốc gia khai thác và để có biện pháp giảm thiểu những rủi ro đó.
  • Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPAs) là một hiệp định thương mại tự nguyện giữa EU và một quốc gia sản xuất chế biến gỗ để thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp và giúp đảm bảo chỉ có gỗ khai thác hợp pháp có thể được nhập khẩu vào EU từ những quốc gia đó. Khi VPA được chính thức thực thi, quốc gia đối tác sẽ có thể cấp giấy phép FLEGT cho các lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu để chứng minh rằng các lô hàng đó đảm bảo tuân thủ tất cả các quy đinh pháp luật áp dụng tại quốc gia đó. Khi lô hàng có giấy phép FLEGT, các công ty tại EU không cần phải thực hiện trách nhiệm giải trình. EU và Việt Nam đã kết thúc quá trình đàm phán VPA vào ngày 18/11/2016. Hiệp định sẽ được hai bên ký kết vào đầu năm 2017.