Để hiểu FLEGT (01/2017)

Tin nổi bật

 

Thúc đẩy hoạt động quản lý rừng trồng bền vững và thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm tại Việt Nam
http://www.baomoi.com/thuc-day-hoat-dong-quan-ly-rung-trong-ben-vung-va-thuong-mai-go-hop-phap-va-co-trach-nhiem-tai-viet-nam/c/21280744.epi
http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201701/thuc-day-quan-ly-rung-ben-vung-va-thuong-mai-go-hop-phap-2771669/
http://www.thiennhien.net/2017/01/10/chinh-phu-uc-ho-tro-quan-ly-rung-va-thuong-mai-go-hop-phap/
http://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/khoi-dong-du-an-quan-ly-rung-ben-vung-va-thuong-mai-lam-san-co-trach-nhiem-422813.html
Ngày 6/1/2017, Dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm” do Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức WWF-Việt Nam, RECOFTC và TRAFFIC đồng thực hiện chính thức khởi động. Dự án sẽ tập trung vào hỗ trợ Việt Nam tăng cường thực hiện quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản hợp pháp và có trách nhiệm, hướng các hoạt động quản lý rừng trồng bền vững thành hoạt động thường xuyên. Dự án được sự tài trợ của chính phủ Úc thông qua tổ chức The Nature Conservancy (TNC) và thực hiện đến tháng 3 năm 2018.

 

Khu vực xã hội dân sự quan tâm vào việc tham gia kế hoạch FLEG của ASEAN
http://www.flegt.org/news/content/viewItem/civil-society-keen-to-take-part-in-asean-s-new-fleg-plan/11-01-2017/77
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các quốc gia thành viên bắt đầu thực hiện một kế hoạch mười năm để cải thiện quản trị rừng, các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) trong khu vực đang rất quan tâm để được tham gia trong quá trình thực hiện. Các tổ chức XHDS hy vọng có các cuộc họp thường xuyên với các đại diện chính phủ chịu trách nhiệm và đặc biệt, nếu được, sẽ tham gia vào các đoàn đại biểu của quốc gia đi họp các nhóm làm việc của ASEAN để thực hiện kế hoạch.

 

Các nhà nhập khẩu của EU chào đón các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT
http://www.flegt.org/news/content/search?_newsflegtportlet_WAR_flegtknowledge_portalportlet_action=renderItem&_newsflegtportlet_WAR_flegtknowledge_portalportlet_title=here-at-last.-eu-importers-welcome-first-flegt-licensed-timber&_newsflegtportlet_WAR_flegtknowledge_portalportlet_date=27-01-2017&_newsflegtportlet_WAR_flegtknowledge_portalportlet_newsId=80
http://www.gtf-info.com/news/flegt-unlike-due-diligence-creates-level-playing-field/
https://en.tempo.co/read/news/2017/01/17/056836887/Indonesian-FLEGT-Compliant-Timber-Arrives-in-the-UK
Trong một số nước đang thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) với EU, Indonesia là quốc qua đầu tiên đạt đến đích cấp giấy phép FLEGT. Và các sản phẩm có giấy phép FLEGT đầu tiên của họ đã cập cảng châu Âu. Đây là những lô hàng nhập khẩu đầu tiên có giấy phép FLEGT, bằng chứng cho tính hợp pháp và tự động đáp ứng các yêu cầu của Quy chế Gỗ của EU. Điều đó có nghĩa là các nhà nhập khẩu có thể nhập những lô hàng đó vào thị trường mà không phải thực hiện trách nhiệm giải trình.

 

Nên ngăn chặn phá rừng ngay từ xưởng chế biến gỗ
http://laodong.com.vn/dien-dan/nen-ngan-chan-pha-rung-ngay-tu-xuong-che-bien-go-629461.bld  
(Lao Động) – Mặc dù, Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng, tuy nhiên các vụ phá rừng vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, phức tạp. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này mà chúng ta ít đề cập đó là cơ quan chức năng chưa có biện pháp kiểm tra, quản lý nguồn gốc, xuất xứ của gỗ nguyên liệu ngay tại các xưởng chế biến gỗ thành phẩm. Đây là nguyên nhân quan trọng làm cho rừng tiếp tục bị tàn phá, nhất là các vụ vi phạm lớn.

 

Các cơ sở chế biến đồ gỗ quý hiếm tại Việt Nam đang gặp khó khăn với những quy định pháp luật và nạn phá rừng
https://news.mongabay.com/2017/01/vietnamese-luxury-wooden-furniture-makers-feel-pain-of-regulations-and-deforestation/
(Mongabay) – Với tình trạng rừng tại khu vực Đông Nam Á đang mất dần các loại gỗ quý hiếm và có giá trị cao, các cơ sở chế biến đồ nội thất truyền thống tại Việt Nam đang chịu nhiều áp lực để cải thiện hoạt động của mình để có thể xuất khẩu sang các thị trường như EU.

 

Ấn phẩm mới

 

Tháng 12/2016: Báo cáo Khả năng truy xuất: một công cụ quản lý cho các doanh nghiệp và chính phủ – FAO. Tải tại: http://www.fao.org/documents/card/en/c/83dcd903-46ce-4612-859c-460e883e5e59/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoforestry

 

Tháng 01/2016: Số liệu về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (CPI) năm 2016 của Transparency International. Xem tại: http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2016_vicious_circle_of_corruption_and_inequali

 

 

Sự kiện

 

Ngày 6-8/12/2016: Đại diện từ tám quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại Jakarta, Indonesia, để chia sẻ các thành tựu và kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp. Thông tin tại:
http://www.flegt.org/news/content/viewItem/southeast-asia-marks-progress-in-combating-illegal-timber-trade/04-01-2017/75

 

Ngày 12/01/2017: Tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp xây dựng kế hoạch hành động tăng cường thực thi CITES trong chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã giữa Việt Nam – Trung Quốc – Lào. Cuộc họp nhằm hiện thực hiện hoá các cam kết của Việt Nam tại Tuyên bố Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã, các bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam và Lào cũng như các Nghị quyết CITES có liên quan. Đây cũng là cơ hội để các Cơ quan quản lý, thực thi CITES ba nước kêu gọi, điều phối các nguồn tài trợ cho việc thực hiện CITES, thực hiện nghĩa vụ thực thi các nghị quyết CITES. Xem thông tin tại:
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/tin-tuc/187/a-3273/viet-nam-%E2%80%93-trung-quoc-%E2%80%93-lao-xay-dung-ke-hoach-hop-tac-tang-cuong-thuc-thi-cites-trong-chong-buon-ban-trai-phap-luat-cac-loai-dong-vat-thuc-vat-hoang-da.html