Hỗ trợ Thương mại Gỗ hợp pháp (12/2017)

Tin nổi bật

 

Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2017: Đón cơ hội từ Hiệp định FLEGT/VPA
http://goviet.org.vn/bai-viet/xuat-nhap-khau-go-va-san-pham-go-nam-2017-don-co-hoi-tu-hiep-dinh-flegt-vpa-8719
(Gỗ Việt) – Chính phủ Việt Nam và EU đã chính thức kí tắt Hiệp định Đối tác tự nguyện (gọi tắt là FLEGT/VPA). Ký kết FLEGT/VPA là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có thể tạo ra những thay đổi căn bản trong ngành chế biến gỗ của Việt Nam. Việt Nam kí kết FLEGT/VPA không chỉ có tác động tới các thị trường tiêu thụ các sản phẩm gỗ của Việt Nam mà còn tác động trực tiếp tới các quốc gia cung gỗ nguyên liệu cho Việt Nam.

 
Khó khăn truy xuất nguồn gốc lâm sản
http://vtv.vn/trong-nuoc/kho-khan-truy-xuat-nguon-goc-lam-san-20171218115817283.htm
(VTV.vn) – Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ trong nước rất lúng túng, chưa nắm được thế nào là gỗ hợp pháp và quá trình truy xuất nguồn gốc. Những khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc lâm sản cũng là thực trạng chung ở nhiều làng nghề sản xuất, cũng như các doanh nghiệp nhỏ chế biến đồ gỗ ở nhiều địa phương.

 
Sửa đổi Luật về Khai thác Gỗ bất hợp pháp của Úc
http://goviet.org.vn/bai-viet/sua-doi-luat-ve-khai-thac-go-bat-hop-phap-cua-uc-8745 
http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/95-2017
Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, Chính phủ Úc thông báo sẽ sửa đổi Quy định về Cấm Khai thác Gỗ Bất hợp pháp 2012 (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012) của nước này. Những thay đổi này giúp hợp lý hóa và làm rõ các yêu cầu về trách nhiệm giải trình đối với các sản phẩm gỗ được nhập và bán tại thị trường Úc. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các doanh nghiệp và cá nhân có thể sẽ bị phạt nếu vi phạm các yêu cầu về hoạt động trách nhiệm giải trình theo Quy định

 
Tổng giám đốc Môi trường: “FLEGT to lớn”
http://www.flegt.org/news/content/viewItem/flegt-is-big-says-director-general-for-the-environment/22-12-2017/164
(Flegt.org) – Trong cuộc phỏng vấn với ETTF, Tổng giám đốc Cơ quan Môi trường Châu Âu Daniel Calleja Crespo mô tả năm đầu tiên của việc cấp giấy phép FLEGT của Indonesia như một sự khởi đầu tuyệt vời. Bây giờ, ông nói, trách nhiệm của tất cả các bên liên quan là tận dụng các cơ hội từ sáng kiến về pháp lý gỗ độc đáo này và đưa Kế hoạch hành động về FLEGT của EU lên một bước mới.

 
Congo và EU áp dụng các công cụ để thực hiện Hiệp định về khai thác gỗ bất hợp pháp
http://www.flegt.org/news/content/viewItem/congo-and-the-eu-adopt-tools-to-implement-their-agreement-on-illegal-logging/19-12-2017/162
(Flegt.org) – Cộng hòa Congo và Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua một kế hoạch 5 năm để thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) nhằm xóa bỏ khai thác gỗ bất hợp pháp. Kế hoạch hành động 5 năm 2018 – 2022, cũng như Kế hoạch Hoạt động năm 2018, đã được Congo và EU thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Triển khai Chung (JIC) đối với VPA, tại Brazzaville vào ngày 5 tháng 12 năm 2017.

 

 

Ấn phẩm

 
Tháng 12/2017: Indonesia và EU đã công bố Báo cáo Hàng năm cho năm 2016 (05 2015 – 12/2016) về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện FLEGT giữa Indonesia và EU. Xem tại: https://europa.eu/capacity4dev/public-flegt/documents/comparison-illegal-logging-laws-eu-us-australia-and-japan

 
Tháng 12/2017: Bản tinEUTR News – 09/2017-11/2017” (ClientEarth Forests). Xem tại: http://www.flegt.org/news/content/viewItem/eutr-news-september-to-november-2017/14-12-2017/159
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/eutr-news-september-to-november-2017/

 
Tháng 12/2017: Bản tin “EU Forest Watch 231 – 12/2017” (FERN). Tải về tại: http://www.fern.org/publications/eu-forest-watch/eu-forest-watch-231-december-2017

 
Tháng 12/2017: Tạp chí Gỗ Việt số 96 – tháng 12 năm 2017. Tải về tại: http://goviet.org.vn/bai-viet/go-viet-so-96-thang-12-nam-2017-8729

 

 

Sự kiện

 
Ngày 22/11/2017: Hội thảo “Những yêu cầu quốc tế về sản xuất gỗ – cơ hội và thách thức với làng nghề đã được tổ chức” tại Bắc Ninh với sự tham gia của nhóm chuyên gia đến từ Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa của Hội gỗ Đồng Kỵ cùng hiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo nhằm tăng cường năng lực và hướng dẫn các doanh nghiệp các bước để đáp ứng với các yêu cầu về gỗ hợp pháp, tuân thủ các yêu cầu của FLEGT-VPA. Thông tin tại:
http://flegtvpa.com/hoi-thao-nhung-yeu-cau-quoc-te-ve-san-xuat-go-co-hoi-va-thach-thuc-voi-lang-nghe-da-duoc-to-chuc.html

 
Ngày 19/12/2017: Tại TP.HCM, Dự án Phát triển hệ thống thống tin quản lí ngành lâm nghiệp Việt Nam – Giai đoạn II vừa tổ chức hội thảo giới thiệu phát triển thống nhất quản lí thông tin công nghiệp chế biến ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Thông tin tại:
http://nongnghiep.vn/phat-trien-he-thong-thong-tin-quan-ly-nganh-lam-nghiep-post209381.html