Bộ công cụ & Góc Đào tạo

Góc đào tạo trực tuyến

Các bài trình bày dưới đây được thực hiện bởi dự án  “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT”. Tài liệu đào tạo này nhằm cung cấp thông tin cho các bên liên quan, bao gồm các doanh nghiệp chế biến gỗ, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức khác có nhu cầu tìm hiểu chi tiết về pháp lý gỗ có trong Kế hoạch Hành động FLEGT của EU, Quy chế Gỗ của EU và Chuỗi Hành trình Sản phẩm trong Lâm nghiệp.

Dưới mỗi bài trình bày là đường dẫn tới một bảng câu hỏi trắc nghiệm ngắn để giúp bạn kiểm tra kiến thức thu nhận được qua bài trình bày, cũng như theo dõi quá trình học của mình. Bạn có thể chọn ngôn ngữ của bài trắc nghiệm, Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, ở phần đầu trang của mỗi bài.

Tất cả các bài trình bày đều được thể hiện bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Kế hoạch Hành động FLEGT của EU

FLEGT.png

Chi tiết về Quy chế Gỗ của EU

EUTR.png

Chuỗi Hành trình Sản phẩm trong lâm nghiệp

CoC.png

Câu hỏi về Kế hoạch Hành động FLEGT

Câu hỏi về Quy chế Gỗ của EU

Câu hỏi về Chuỗi Hành trình Sản phẩm

Bộ công cụ về pháp lý gỗ

Toolkit image

Dưới đây là danh sách các công cụ do Dự án ‘Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT’ xây dựng. Mục đích của dự án là cung cấp những hỗ trợ thực tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong ngành gỗ Việt Nam để buôn bán gỗ hợp pháp.

Các công cụ trong danh sách dưới là những công cụ đã được xây dựng, hiện tại một số các công cụ khác đang bước đầu được phát triển và sẽ sớm được đưa vào danh sách này. Chúng tôi cũng làm việc cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam để thử nghiệm cũng như phối hợp với các bên liên quan để thu nhận những phản hồi về hiệu quả phòng tránh và giảm thiểu rủi ro cũng như tính dễ sử dụng của các công cụ này nhằm phát triển hơn nữa các công cụ đã liệt kê ở dưới. Vì vậy chũng tôi rất mong nhận được phản hồi của quý vị để hoàn thiện các công cụ này qua điện thoại và email: +84 (0)43200 5755 và VNFLEGT@nepcon.net

Các công cụ này đều có bản tiếng Anh và tiếng Việt.

decisiontreeVIĐể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn lựa công cụ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mình, chúng tôi đã xây dựng sơ đồ hướng dẫn lựa chọn công cụ. Vui lòng click vào đây để xem sơ đồ hướng dẫn.

ID Tên Miêu tả Phiên bản Thời gian cập nhật
Các công cụ về thông tin
INF.01 Hồ sơ rủi ro lâm nghiệp Brazil

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Hai trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ từ Brazil. 1.1 05/10/2015
INF.02 Hồ sơ rủi ro lâm nghiệp Malaysia

SABAH – Phụ lục 1

SABAH – Phụ lục 2

PENINSULAR – Phụ lục 1

PENINSULAR – Phụ lục 2

SARAWAK – Phụ lục 1

SARAWAK – Phụ lục 2

Ba trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ từ Malaysia. 1.0 25/07/2015
INF.03 Hồ sơ rủi ro lâm nghiệp Indonesia

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Hai trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ từ Indonesia. 1.0 02/09/2015
INF.04 Hồ sơ rủi ro lâm nghiệp Myanmar

Phụ lục

Hai trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ từ Myanmar. 1.0 04/06 2015
INF.05 Hồ sơ rủi ro lâm nghiệp Cameroon

Phụ lục

Hai trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ từ Cameroon. 1.0 12/08/2015
INF.06 Hồ sơ rủi ro lâm nghiệp Việt Nam

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Hai trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ từ Việt Nam. 1.0 01/06/2015
INF.07 Sách mỏng hướng dẫn về mua nguyên liệu có chứng chỉ Cuốn sách mỏng này đưa ra hướng dẫn về việc mua nguyên liệu có chứng chỉ và giúp các công ty EU đáp ứng các yêu cầu của EUTR. 1.1 10/11/2015
INF.09 Tờ thông tin về gỗ cao su Ba trang tóm tắt những thông tin chính và những điểm cần biết về thu mua gỗ cao su ở Việt Nam. 1.0 09/06/2015
INF.10 Tờ thông tin về gỗ rừng trồng Ba trang tóm tắt về những thông tin chính cần biết và những điểm cần lưu ý khi thu mua gỗ rừng trồng từ Việt Nam. 1.0 05/06/2015
INF.12 Tờ thông tin về quản lý lưu trữ thông tin Tờ thông tin bốn trang này chỉ ra vì sao quản lý tốt lưu trữ thông tin lại cần thiết và hướng dẫn thực tế để làm được điều đó. 1.1 29/06/2015
Mẫu văn bản
TMP.01 Thư cho khách hàng về cam kết tham gia dự án Mẫu thư mà doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào dự and có thể hoàn thành và gửi cho khách hàng để giải thích về dự án và ý nghĩa của việc doanh nghiệp tham gia vào dự án.

*Mẫu này chỉ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cùng dự án.*

1.0 18/03/2015
TMP.02 Thư cho nhà cung cấp dành cho các doanh nghiệp tham gia dự án Mẫu thư mà doanh nghiệp có thể hoàn thành và gửi cho nhà cung cấp để yêu cầu thông tin về sản phẩm và chuỗi cung ứng, nói rõ nhóm dự án có thể hỗ trợ.

*Mẫu này chỉ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cùng dự án.*

1.0 22/04/2015
TMP.03 Thư cho nhà cung cấp dành cho các doanh nghiệp không tham gia dự án Mẫu thư mà các công ty có thể sử dụng và gửi cho nhà cung cấp để yêu cầu thông tin về sản phẩm và chuỗi cung ứng. 1.0 22/04/2015
TMP.07 Thẻ đầu lóng Tạo nhận diện gỗ tròn để quản lý sản xuất, bao gồm cả tình trạng chứng chỉ; nhằm kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm . 1.0 18/01/2016
TMP.08 Thẻ kiện gỗ Tạo nhận diện kiện gỗ xẻ để quản lý sản xuất, bao gồm cả tình trạng chứng chỉ; nhằm kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm. 1.0 19/01/2016
TMP.09 Phiếu kiểm soát xưởng xẻ Mẫu phiếu tổng kết khối lượng gỗ trong quá trình xẻ, dùng để theo dõi hệ số chuyển đổi và chất thải; nhằm kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm. 1.0 19/01/2016
TMP.11 Phiếu sơ chế Mẫu phiếu nhận diện trong trường hợp hệ thống thẻ kiện gỗ được sử dụng trong sản xuất để quản lý truy nguyên; hữu ích cho việc phân tách và truy xuất nguồn gốc. 1.0 19/01/2016
TMP.15 Sổ nhập kho gỗ tròn Mẫu phiếu/sổ lưu thông tin và kiểm soát gỗ tròn nhập vào xưởng. 1.0 26/01/2016
TMP.16 Sổ theo dõi đầu vào và đầu ra gỗ nguyên liệu Mẫu phiếu quản lý gỗ đầu vào và đầu ra; có thể sử dụng để làm báo cáo cho cơ quan chức năng tại Việt Nam. 1.1 01/2016
TMP.17 Báo cáo quý về nhập xuất tồn gỗ Mẫu phiếu quản lý gỗ đầu vào và đầu ra; có thể sử dụng để làm báo cáo cho cơ quan chức năng tại Việt Nam. 1.0 01/02/2016
TMP.18 Sổ theo dõi nguồn gốc gỗ Mẫu phiếu/sổ theo dõi thông tin và nguồn gốc gỗ 1.0 01/02/2016
TMP.24 Sơ đồ chuỗi cung ứng Một sơ đồ trống để các công ty có thể sử dụng để lập bản đồ chuỗi cung ứng của mình. 1.0 11/06/2015
TMP.25 Bản thông tin chuỗi cung – đầu vào Một bản thông tin mà các công ty có thể gửi cho nhà cung cấp để yêu cầu thông tin về sản phẩm/nguyên liệu họ đang mua. Bản thông tin này có tất các các mục thông tin yêu cầu bởi EUTR và sẽ là tốt nhất nếu công ty cung cấp bản này cho nhà cung cấp với mẫu TMP.03. 1.0 11/06/2015
TMP.26 Bản thông tin chuỗi cung – đầu ra Một bản dành cho các công ty để điền các thông tin về sản phẩm và gửi lại cho khách hàng của họ. Bản này gồm các mục thông tin mà các công ty EU sẽ cần theo yêu cầu của EUTR. 1.0 11/06/2015
Hướng dẫn Ngắn
QG.01 Các quốc gia cung cấp có rủi ro thấp Hai trang tài liệu liệt kêt các quốc gia cung cấp, được coi là có rủi ro thấp về gỗ bất hợp pháp, cho Việt Nam và lý do. 1.0 09/06/2015
QG.02 Danh mục tài liệu Một danh sách để giúp bạn đảm bảo có đủ các tài liệu (theo Định nghĩa Gỗ Hợp pháp VPA của Việt Nam), trong đó chia ra mục riêng cho các hộ gia đình và tổ chức. Danh mục này có thể sử dụng khi thu mua và cho các đợt đánh giá nội bộ và từ bên ngoài. 1.0 05/06/2015
QG.03 Ví dụ về một bản đồ chuỗi cung ứng Một ví dụ về bản đồ chuỗi cung ứng trong đó có chỉ ra mức độ thông tin như thế nào là đủ và không đủ. 1.0 09/06/2015
QG.09 Bảng danh mục sẵn sàng cho FLEGT Bảng danh mục này giúp các công ty có được cái nhìn tổng quan về những năng lực chính họ cần có để sẵn sàng cho FLEGT, lời khuyên về những chỉ số thực hiện, cũng như đưa ra các công cụ mà công ty có thể tham khảo sử dụng để giúp họ đạt được những năng lực này. 1.0 17/08/2015