Giới thiệu

P1030110Dự án “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT” đã khởi động ngày 18 tháng 2 năm 2014.

Việt Nam đang trên bàn đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) với Liên minh Châu Âu (EU) và đang trong quá trình xây dựng hệ thống cấp phép gỗ theo Chương trình Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) của EU.

Mục tiêu Dự án

Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của FLEGT. Bằng cách cung cấp công cụ hỗ trợ và đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ này thông qua các tổ chức trung gian trọng điểm, Dự án sẽ thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp ở Việt Nam.

Thách thức

Việt Nam có ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ phát triển ồ ạt, hầu hết gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện tại ngành công nghiệp chế biến gỗ đang gặp phải nhiều thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu của FLEGT.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung thiếu năng lực để đáp ứng các yêu cầu của FLEGT, như việc cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc để truy cứu chuỗi cung ứng gỗ nguyên liệu. Thêm vào đó, khoảng 80% gỗ nguyên liệu được sử dụng trong chế biến ở Việt Nam được nhập khẩu từ nước thứ ba, điều này làm cho việc đảm bảo nguồn gốc và tính hợp pháp của gỗ càng thêm phức tạp.

Bên cạnh đó, các sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam phần lớn bao gồm các sản phẩm lắp ráp, điều này cũng làm phức tạp thêm cho việc truy cứu nguồn gốc, giống loài gỗ của các sản phẩm này.

Phương pháp tiếp cận của Dự án

Dự án sẽ cung cấp một bộ công cụ với các hướng dẫn đầy đủ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về cách thức để đáp ứng các yêu cầu của FLEGT. Đây là nội dung kết hợp với mục tiêu đào tạo cho các doanh nghiệp.

Dự án làm việc với các tổ chức gọi là “tổ chức trung gian”, ví dụ như hiệp hội thương mại gỗ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác có mối liên hệ mật thiết với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp gỗ. Các tổ chức này sẽ được đào tạo để trở thành giảng viên tập huấn cho các doanh nghiệp sau này.

Dự án sẽ thực hiện đánh giá về tính hợp pháp của gỗ cho một số quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu gỗ, trong đó sẽ gồm các đề xuất để giảm thiểu một số rủi ro nhất định đối với từng quốc gia này. Các đánh giá này sẽ cung cấp thông tin hỗ trợ ban đầu và cần thiết cho ngành công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam khi đưa ra quyết định hành động.

Dự án cũng thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến FLEGT.

Kết quả Kỳ vọng

Kết quả kỳ vọng của Dự án là ngành công nghiệp gỗ ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng sẽ có một sự chuẩn bị tốt hơn khi thực hiện FLEGT, và đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo tính hợp pháp của gỗ của các khách hàng nước ngoài, dựa trên các công cụ mà Dự án xây dựng.

Dưới đây là những kết quả kỳ vọng chính:

  • Bồi dưỡng năng lực cho 15 tổ chức trung gian (50 – 75 người) để các tổ chức này đào tạo lại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cách sử dụng bộ công cụ mà Dự án đã xây dựng, nhằm đáp ứng các yêu cầu của FLEGT
  • Công cụ giảm nhẹ rủi ro cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và thử nghiệm trên 20 – 25 doanh nghiệp
  • Chiến dịch nâng cao nhận thức về việc làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu của FLEGT một cách hiệu quả, trực tiếp đến 300-500 doanh nghiêp vừa và nhỏ, và gián tiếp đến hàng nghìn doanh nghiệp khác
  • Đánh giá rủi ro pháp lý về gỗ cho 5 quốc gia trọng điểm mà Việt Nam nhập khẩu gỗ
  • Đánh giá về hệ thống xác minh và cấp phép gỗ hợp pháp liên quan
  • Công cụ lập bản đồ chuỗi cung ứng
  • Lập bản đồ chuỗi cung ứng cho Việt Nam
  • Phổ biến rộng rãi kết quả đầu ra của Dự án