Tham gia cùng “Để hiểu FLEGT”

FLEGT Readiness leaflet VIĐánh giá về sự Sẵn sàng với FLEGT

Đây là chương trình đánh giá miễn phí được thực hiện trong tháng 10 & 11/2015 bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của dự án dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành gỗ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo về chương trình.


Thử nghiệm bộ công cụ

 Vì sao cần thử nghiệm?

Mục đích của việc thử nghiệm là để nhìn nhận mức độ hiệu quả của bộ công cụ trong việc giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý trong chuỗi cung ứng gỗ của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Việc thử nghiệm bao gồm những gì?

DSC00246Một hoặc hai chuyên gia của Dự án sẽ đến làm việc với doanh nghiệp trong hai ngày. Các chuyên gia sẽ yêu cầu nhân viên của bạn minh họa việc thực hiện theo hướng dẫn của bộ công cụ tại doanh nghiệp và yêu cầu được xem những tài liệu, nguyên vật liệu, sản phẩm hoặc hoạt động sản xuất (nếu cần thiết). Việc thực hiện này liên quan đến tất cả các phần hoạt động của doanh nghiệp, từ mua sắm nguyên liệu nhập kho, quá trình chế biến nguyên liệu qua các khâu sản xuất và lưu kho bãi (nếu có), đến khi hoàn thiện sản phẩm bán ra. Chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp cho bộ công cụ.

Chúng tôi cũng muốn thông báo rằng, các chuyên gia của Dự án có thể sẽ cần sao chép một vài tài liệu để làm thông tin tham khảo cho báo cáo. Ngoài ra, các giảng viên tham gia khóa tập huấn chuyên gia pháp lý của Dự án cũng có thể sẽ có mặt để quan sát với mục đích học tập.

Sau đó thì sao?

Doanh nghiệp sẽ nhận được một báo cáo về kết quả thử nghiệm. Báo cáo này bao gồm những khuyến nghị về việc phòng tránh và giảm thiểu rủi ro pháp lý trong chuỗi cung ứng gỗ của doanh nghiệp. Báo cáo này hoàn toàn được bảo mật về thông tin.

Chúng tôi cũng sẽ có một báo cáo tổng hợp tất cả kết quả thử nghiệm bộ công cụ trong hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau và sẽ dùng báo cáo này để cải thiện bộ công cụ cũng như chương trình tập huấn của Dự án. Đây cũng sẽ là báo cáo công khai nhưng các thông tin của doanh nghiệp sẽ được trình bày dưới dạng tóm tắt và/hoặc khuyết danh.